สภากทม. เปิดประชุมพุธ 26 ต.ค.65 นี้ พร้อมพิจารณากรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สภากทม. เปิดประชุมพุธ 26 ต.ค.65 นี้ พร้อมพิจารณากรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 65 นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและรับชมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่4 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) พร้อมติดตามการประชุมผ่านช่องทางLive เพจ “สภากรุงเทพมหานคร” โดยในครั้งนี้จะมีเรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม คือ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง และมีวาระการพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 3 เรื่อง คือ 1.ญัตติขอรับความเห็นจากสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ 2.ญัตติขอรับความเห็นจากสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และ 3.ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….
นอกจากนี้ยังมีญัตติซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอ รวม 4 ญัตติ โดยเป็นญัตติที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อน 3 ญัตติ คือ 1.ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข 3.ญัตติของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีญัตติเสนอใหม่เพิ่มเติม คือ ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

สำหรับรายละเอียดการอภิปราย ขอเชิญผู้ที่สนใจติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้ทาง Facebook เพจ : สภากรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 26 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

#สภากรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad