แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเงินของประชาชน กทม. เพื่อหาแนวทางสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเงินของประชาชน กทม. เพื่อหาแนวทางสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย..D


นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือ การสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและประชาชน นอกจากการใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแล้ว อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ คือ การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่าน Application ธนาคาร รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อและผู้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาช่องทางสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานในระบบ e-payment อย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตาม การกำหนดแนวทางดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมทางการเงินของประชาชนในเบื้องต้น เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการ และประชาชนรายย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมทางการเงินของประชาชน สำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ พร้อมด้วย น.ส.ชญานิน พนมยงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะ และผู้แทนธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน “กองทุนสวัสดิการชุมชน เขตบางซื่อ” และพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของประชาชนในชุมชนวัดเชิงหวาย เขตบางซื่อ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านต่างๆ ให้ชุมชนได้รับทราบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad