พิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุพิญญา นุ่มนาม ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยกิจกรรมวันนี้เป็นพิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565 แก่ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad