ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา..D

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยเป็นการประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนางานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad