พม. เตรียมร่วมประชุม&กิจกรรม Award Ceremony of the 6th ASEAN Youth Video Contest, the ASEAN Youth Photo Competition, and the ASEAN Youth Debate - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พม. เตรียมร่วมประชุม&กิจกรรม Award Ceremony of the 6th ASEAN Youth Video Contest, the ASEAN Youth Photo Competition, and the ASEAN Youth Debate

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 65 คณะผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินทางถึงกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (Joint Statement of the Twenty - Eighth ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council) และกิจกรรม Award Ceremony of the 6th ASEAN Youth Video Contest, the ASEAN Youth Photo Competition, and the ASEAN Youth Debate ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ 1) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นหัวหน้าคณะสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 2) นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นหัวหน้าคณะสำหรับกิจกรรม Award Ceremony of the 6th ASEAN Youth Video Contest, the ASEAN Youth Photo Competition, and the ASEAN Youth Debate ในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชน
นายอนุกูล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ นับเป็นความมุ่งมั่นของอาเซียนเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเสริมสร้างค่านิยมในอัตลักษณ์ของอาเซียน การส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างพลังสตรี สุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี และขีดความสามารถและประสิทธิผลของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำหรับปีนี้ โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา จะเสด็จมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad