กลุ่มธนชาต เปิดตัว “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” หลัง TCAP ถือหุ้น 99.99% เสร็จสมบูรณ์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มธนชาต เปิดตัว “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” หลัง TCAP ถือหุ้น 99.99% เสร็จสมบูรณ์

บมจ. ทุนธนชาต (TCAP) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 99.99% ใน เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” เสร็จสมบูรณ์ เสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ พร้อมใช้ศักยภาพและความชำนาญด้านธุรกิจการเงินรวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตเข้ามาบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ย้ำการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ผู้ถือกรมธรรม์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอ็ม บี เค ไฟล์ ประกันชีวิต เป็น 99.99% และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ “T Life” เสร็จสมบูรณ์แล้ว การที่ “T Life” มี TCAP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาตกลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจร เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ “T Life” มีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนและสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ “T Life”ยังเข้ามาเติมเต็มทำให้ธนชาตเป็น กลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจรยิ่งขึ้น เพราะมีการดำเนินธุรกิจการเงินที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิยช์ด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) โดย TCAP มีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทลูกทุกบริษัทให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง เพื่อพร้อมสำหรับการขยายเครือข่ายและดำเนินธุรกิจในเชิงรุกที่แต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญอีกด้วย

ด้านนายนพดล เรืองจินดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจาก “T Life” เข้ามาอยู่ภายใต้กลุ่มธนชาต ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และจะดำเนินธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น โดยพร้อมจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มธนชาตเข้ามาบริหารจัดการขยายธุรกิจและพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าองค์กรรายใหญ่ที่เป็นพันธมิตรและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่น คือ ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน และประกันคุ้มครองสินเชื่อ ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในส่วนของลูกค้าบุคคล บริษัทฯ ก็จะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากความพร้อมในด้านของความมั่นคงแข็งแกร่งในฐานะบริษัทในกลุ่มธนชาต และมีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด จะทำให้ “T Life” มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป


นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี
กรรมการผู้จัดการ ที ไลฟ์ ประกันชีวิต กล่าวว่า จากนี้ไป “T Life” จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและบริการทางด้านการเงินอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามสมัยของโลกยุคดิจิทัล โดยบริษัทฯ จะคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ให้ดีที่สุดนอกเหนือจากที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการประกันชีวิตแบบรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน ให้ความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย ประกันชีวิตรายบุคคล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม และประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ นอกจากนี้ “T Life” ยังพร้อมที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มธนชาต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ในการได้รับบริการทางการเงินแบบครบวงจรอีกด้วย
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (T Life)” ครั้งนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการกับบริษัทฯ ได้ตามปกติ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2111 0055

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น