“เฉลิมชัย”เร่งส่งเสริมพลังงานเกษตรอาหารตัวใหม่ “บิ๊กจ้อน”ทึ่ง! แปรรูปสาหร่ายเป็นน้ำมันเครื่องบิน(Jet Fuel) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“เฉลิมชัย”เร่งส่งเสริมพลังงานเกษตรอาหารตัวใหม่ “บิ๊กจ้อน”ทึ่ง! แปรรูปสาหร่ายเป็นน้ำมันเครื่องบิน(Jet Fuel)

เมื่อวันที่7ก.ค.65ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว นายโชติ พึงเจริญพงศ์ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ นายสกนธ์ วนาเศรษฐี ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตสาหร่ายเป็นน้ำมันเครื่องบินที่บริษัทชิโตเซะ (CHITOSE) เมืองคาวาซากิ จังหวัดคานางาวะ โดยมีนางริเอะ คุจิมิยะ (Rie Kugimiya) ประธานฝ่ายปฏิบัติการและคณะให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาสาหร่ายของบริษัท ชิโตเซะพร้อมนำชมห้องแล็ปปฏิบัติการผลิตสาหร่ายในระบบปิดเพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนพลังงานจากฟอสซิลตามแนวทางพลังงานสีเขียวเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการแปรรูปสาหร่ายเป็นอาหารประเภทโปรตีนจากพืช (plant based protein) และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ อื่นๆโดยขณะนี้ได้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับหลายประเทศและพร้อมร่วมมือกับทางการไทยและเอกชนของไทยโดยมีคอนเซ็ปท์ว่า”Cultivate The Earth “
ทางด้านนายอลงกรณ์กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของบริษัทชิโตเซะอย่างน่าประหลาดใจในการวิจัยและพัฒนาที่ก้าวหน้าจนเกิดนวัตกรรมชีวภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นแปรรูปสาหร่ายเป็นน้ำมันเครื่องบิน(Jet Fuel)และชีวภัณฑ์ต่างๆซึ่งวิสัยทัศน์และแนวทางของบริษัทชิโตเซะสอดคล้องกับนโยบายBCG Model(Bio-Circular-Green Economy)ของรัฐบาลไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนภายใต้นโยบายเกษตรอาหารเกษตรพลังงานและนโยบายอาหารแห่งอนาคตซึ่งกรมประมงเริ่มเดินหน้าแล้วในปีนี้โดยส่งเสริมสาหร่ายทะเล(Seaweed)และสาหร่ายน้ำจืด(Freshwater Algae)เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เพราะเลี้ยงง่าย โตไวให้ผลผลิตเร็ว มีน้ำมันและโปรตีนสูง รวมทั้งมีกรดอะมิโนและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีคุณค่าทางสารอาหาร เหมาะกับการนำมาเป็นอาหารทางเลือกใหม่ทั้งอาหารคน และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันชีวภาพ เครื่องสำอางและเวชภัณฑ์สู่เกษตรมูลค่าสูง ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ใหม่ให้เกษตรกร นอกจากนี้สาหร่ายยังดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก โดยมอบสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เป็นผู้ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทชิโตเซะต่อไป สำหรับโครงการผลิตสาหร่ายเพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าสู่เกษตรมูลค่าสูงเริ่มดำเนินการทันทีปีนี้ โดยต่อยอดนวัตกรรมงานวิจัยของสวทช. กรมประมง ศูนย์เอไอซี.(AIC).และเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมประมงร่วมกับมูลนิธิเวิลด์วิว ไครเมทและมูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนลได้จัดการสัมนาเรื่อง “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed: The Next Future”มีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หน่วยงานวิจัยและภาครัฐภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น