อาชีวศึกษา ร่วมกับ เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น พัฒนาระบบแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานยุคใหม่ หวังลดปัญหาการว่างงาน เกิดการจ้างงานระดับประเทศ เดินหน้าเศรษฐกิจแบบ Gig Economy มุ่ง 80% นำคนไทยเข้าสู่ตลาดงาน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อาชีวศึกษา ร่วมกับ เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น พัฒนาระบบแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานยุคใหม่ หวังลดปัญหาการว่างงาน เกิดการจ้างงานระดับประเทศ เดินหน้าเศรษฐกิจแบบ Gig Economy มุ่ง 80% นำคนไทยเข้าสู่ตลาดงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้าร่วมกับ บริษัท เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด วางแผนโครงสร้างด้านตลาดแรงงาน บนพื้นฐานแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานยุคใหม่ ผนวกแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิทัล THEZCAPE ตอบโจทย์นวัตกรรมแรงงานแห่งอนาคต ช่วยรองรับการเติบโตด้านตลาดแรงงานของประเทศไทยและระดับสากลในอนาคต ถือเป็นนวัตกรรมด้านตลาดแรงงานที่จะช่วยลดขั้นตอน ลดปัญหาอัตราว่างงาน พร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลาดแรงงานในประเทศ โดยครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ที่จะเชื่อมโยงระหว่างนายจ้าง – คนทำงาน เปิดมิติใหม่ในตลาดแรงงานไทย มุ่งหวังให้เกิดการจ้างงานระดับประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการของนายจ้าง เดินหน้าเศรษฐกิจแบบ Gig Economy มุ่ง 80% นำคนไทยเข้าสู่ตลาดงาน

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคาดหวังจากความร่วมมือบนพื้นฐานแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานจะเป็นส่วนผลักดันให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจบหางานได้ง่ายสะดวกบนแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิทัล THEZCAPE ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตอบโจทย์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาทุกมิติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน แสวงหา ระดม และพัฒนาความร่วมมือกับสานประกอบการและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและขับเคลื่อนให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำ มีอาชีพ ซึ่งบริษัท เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นว่ามีศักยภาพ มีความพร้อมที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างนายจ้างรวมถึงพันธมิตรต่าง ๆ ในการสรรหาตำแหน่งงานต่าง ๆ รองรับผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาผ่านบริการแพลตฟอร์ม THEZCAPE

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง THEZCAPE, บริษัท เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาจากคนว่างงาน คนเลือกงาน คนทำงานไม่ตรงสายงาน นายจ้างได้คนทำงานไม่ตรงกับทักษะที่ต้องการ เป็นต้น ในฐานะที่คร่ำหวอดประสบการณ์ด้านตลาดงานกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดแนวคิด THEZCAPE แพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานและศูนย์กลางตลาดแรงงานระยะสั้นในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด แพลตฟอร์มเชื่อมโยงระหว่างนายจ้างและคนทำงานส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับงานระยะสั้นดังกล่าว ประกอบด้วย งานฟรีแลนซ์, งาน Part Time, งานชั่วคราว, งานสัญญาจ้าง, งานโปรเจคท์ และงาน Outsource มุ่งธุรกิจและอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ อาทิ กลุ่มการค้าและการพาณิชย์, กลุ่มบริการลูกค้า, กลุ่มไอทีและเทคโนโลยี, กลุ่มการผลิต และกลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ ครอบคลุมหลากหลายกว่า 20 สายงาน และแพลตฟอร์มยังสามารถรองรับทุกการเข้าถึงที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียต่างๆ พร้อมกระบวนการบริหารจัดการด้านกำลังคนแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยคุณภาพ ความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ตอบโจทย์ตลาดงานที่ต้องการความยืดหยุ่นได้อย่างแท้จริง

นางสาวสุธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐระดับประเทศที่ผลิตกำลังออกสู่ตลาดงานปีละกว่า 4 – 5 แสนคน เห็นถึงความสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานและศูนย์กลางตลาดแรงงานวางแนวทางนำร่องร่วมกัน โดยภาคการศึกษาจะเป็นส่วนช่วยผนึกตลาดงานกับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดงานด้วยทักษะและประสบการณ์ ปั้นศูนย์กลางตลาดงานระยะสั้น แก้ปัญหาตลาดแรงงานของประเทศ พร้อมวางแผนในอนาคตหลังจากแนวทางการทำงานหลังโควิด ที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม พร้อมซ่อมแซมฐานรากของประเทศ เพื่อสร้างฟื้นฟูสู่การพัฒนาของเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะแผนการดำเนินงานขั้นแรก คือ วางทิศทางของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่เรียกว่า Gig Economy เศรษฐกิจอันเกิดจากงานระยะสั้นที่กำลังเติบโตขึ้นในประเทศไทย และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก จากผลสำรวจจากตลาดแรงงานระดับโลก พบว่า แรงงานระยะสั้น (Gig Worker) มักอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ทันกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลง และในประเทศไทยกำลังเติบโตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ปัจจุบันการเติบโตของแรงงานระยะสั้นมีโอกาสสูงมากกว่า 80% ของกำลังแรงงานจากจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ ตลาดแรงงานระยะสั้น Gig Worker เป็นการมองมุมใหม่ในพ.ศ. นี้ ตลาด Gig จะกว้างขึ้นกว่าที่เป็นมาเพราะควบรวมทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ เพศ การศึกษา และสถานที่ทำงาน สามารถทำงานที่ไหน เวลาใดก็ได้ หากมีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ไม่ว่าจะคุณทำงานประจำ งานอิสระ ผู้ประกอบการ และงานระยะสั้นต่างๆ คุณก็สามารถทำงานได้ และทำได้หลายงานในเวลาเดียวกัน และนี่ก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ อุตสาหกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วต่อไป

ตลอดระยะเวลา 30 เดือนที่คนไทยใช้ชีวิตร่วมกับสถานการณ์โควิด ตั้งแต่ New Normal จนถึง Next Normal เราผ่านยุคของการปรับตัวและกำลังก้าวสู่การฟื้นฟูเพื่อพัฒนาทั้งตนเอง สังคม เศรษฐกิจและประเทศให้เติบโตต่อไป สถานการณ์โควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นแรงผลักดันที่รุนแรงและรวดเร็ว ตั้งแต่ การใช้ชีวิต พฤติกรรม กรอบความคิด และทักษะจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในสังคมอนาคต ซึ่งทำให้เกิดเทรนด์โลกการทำงานหลังโควิดที่เราต้องทำความเข้าใจ ตั้งรับ และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. DIGITAL TRANSFORMATION TO DIGITALIZATION เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายองศาของการใช้ชีวิตและการทำงาน ทั้งการเชื่อมโยงธุรกิจ ข้อมูล ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร

2. THE HYBRID PHENOMENON IS SIGNIFICANT ปรากฏการณ์ผสมผสานถือเป็นสิ่งสำคัญ ในหลากหลายมิติของการทำงาน ทั้งสถานที่ทำงาน เวลาทำงาน บทบาทในการทำงาน และการเรียนรู้

3. WORKING ANYWHERE, ANY TIME การทำงานที่ไหน เวลาใดก็ได้ คนมีอิสระในการทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา การทำงานระยะไกลผสานระบบออนไลน์ ทำให้ข้อจำกัดในการเดินทางและระยะทางหมดไป

4. RESULT ORIENTED WORKING การทำงานแบบเน้นผลลัพธ์ การทำงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพเป็นหลัก แม้รูปแบบการทำงานจะปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์

5. ONE LIFE BALANCE ใช้ชีวิตทั้งงานและครอบครัวจนเป็นชีวิตเดียวอย่างสมดุล เมื่อไลฟ์สไตล์และการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิต ถูกบูรณาการจนเป็นเรื่องเดียวกัน การออกแบบการชีวิต เพื่อให้สมดุลในแต่ละบทบาท หน้าที่และกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่ได้รับการออกแบบ ให้เหมาะสมกับแต่ละปัจเจกบุคคลต่อไป

6. THE JOB MARKET LANDSCAPE HAS SHIFTED TO FOCUS ON ON-DEMAND ภูมิทัศน์ของตลาดงานเปลี่ยนเป็นแบบตามต้องการ องค์กรเน้นการแข่งขันด้วยต้นทุนที่ต่ำลง เน้นความยืดหยุ่นสูง ทำให้การจ้างงานระยะสั้นประเภทต่างๆ รวมถึงการจ้างองค์กรภายนอก (Outsource) เป็นที่นิยม รองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วและคล่องตัว

7. THE SKILL COMPETITION INTENSIFIED การแข่งขันด้านทักษะทวีความรุนแรง หากคุณมีทักษะจะทำให้คุณมีงาน หากคุณมีทักษะเชี่ยวชาญ จะทำให้คุณมีงาน และรักษาความมั่นคงในงานที่คุณทำ หากคุณมีทักษะหลายด้าน จะทำให้คุณมีโอกาสมีงานหลายงาน และมีรายได้ที่มากขึ้น

8. PARADIGM SHIFT OF CAREER PLANNING การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การวางแผนอาชีพ การวางแผนอาชีพถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปทั้งการเติบโตทางสายอาชีพ (Vertical Move) และข้ามเส้นอาชีพ (Horizontal Move)

** คาดการณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้า เราจะเห็น คน 1 คน รับงาน 4 งาน ทั้งการรับงานแบบงานประจำและรับงานอิสระ

9. CREATING A HOLISTIC EXPERIENCE DELIVERS EFFICIENCY & VALUE การสร้างประสบการณ์แบบองค์รวมส่งมอบประสิทธิภาพและคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น Virtual Experience (เสมือนจริง) หรือ Real Experience (ประสบการณ์) ล้วนสร้างคุณค่าและส่งมอบผลลัพธ์ที่แตกต่าง บางประสบการณ์ก็ไม่สามารถทดแทนด้วยประสบการณ์เสมือนจริงได้ การบูรณาการและสร้างประสบการณ์แบบองค์รวมเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานจะทำให้ได้ทั้งผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและคุณค่าทางจิตใจของลูกค้าทั้งในองค์กรและนอกองค์กร

10. WORKING TO CREATE THE EQUATION OF STABILITY การทำงานสร้างสมการของความมั่นคง การทำงานเป็นการนำทักษะมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์และรายได้ หากทำงานได้มากขึ้น รายได้ก็จะมากขึ้น ครอบครัวก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีก็จะตามมา

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมากมายตามบริบทที่เปลี่ยนไป 3R MODEL (REVIEW ® REFORMATION ® REVOLUTION) จะเข้ามาช่วยรับมือโลกการทำงานในอนาคต ท่ามกลางการปรับเพื่อเปลี่ยน ซ่อมเพื่อสร้าง ฟื้นฟูสู่การพัฒนา ได้เป็นอย่างดี ถึงเวลาที่เราจะได้ทบทวน – Review แล้วปฏิรูป – Reformation ในเรื่องที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง และหากเป็นเรื่องใหญ่ สำคัญ เร่งด่วน ก็ต้องปฏิวัติ - Revolution วิธีการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
นางสาวสุธิดา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้โอกาสในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านตลาดแรงงานนักเรียนจบใหม่ แนวคิด พฤติกรรม ทัศนคติที่ต้องเปิดกว้าง ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในประเทศ โดยเฉพาะ งานฟรีแลนซ์, งาน Part Time, งานชั่วคราว, งานสัญญาจ้าง, งานโปรเจคท์ และงาน Outsource แพลตฟอร์มระหว่างนายจ้างและคนทำงานด้วยฟีเจอร์ที่ทำให้เรื่องการหางานเป็นเรื่องง่ายๆ แบบ On Demand ที่เข้าถึงกลุ่มคนยุคใหม่ โดยระบบจะทำงานคัดกรองที่มีประสิทธิภาพด้วย ระบบการค้นหาแบบ Intelligent Search ลดระยะเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ กับการประมวลผลที่เรียกว่า ”อับดุล” ตรวจจับการค้นหาและประมวลผลด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว, รองรับความหลากหลายด้วยสายงานที่รองรับกว่า 20 สายงาน, ระบบการค้นหาตำแหน่งงานผ่าน Map เพื่อรองรับการหางานตามพื้นที่ที่ต้องการทำงาน และรองรับการรับงานด่วนด้วยการจับพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ Location Based Service, ระบบการจัดการพนักงานตามประเภทงาน

“ไม่เพียงเท่านั้น งานชั่วคราว งานสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายปี) ทำงานด้วยระบบ Time Attendance ผ่านการ Check In/Out ของพนักงาน พร้อมอำนวยความสะดวกให้พนักงานด้วยการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวแบบ Single Sign-On ที่สามารถเข้าถึงงานที่ตนเองทำงานอยู่ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการบริหารบุคคลตามสาขาด้วยระบบ Admin Branch Control เพื่อควบคุมการทำงานของคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนที่ 2 งานโครงการและ Outsource ผ่านระบบ Management & Monitoring Schedule อนุมัติงานตามเฟสเมื่อมีการส่งมอบงาน เพื่อควบคุมการทำงานของทั้ง 2 ฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการพูดคุยผ่านระบบ Personal Chat ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารแบบ Private Message เพื่อสื่อสารข้อความส่วนตัวระหว่างผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม, ระบบ Real Time Bidding ที่ช่วยให้นายจ้างสามารถเห็นใบเสนอราคาจากคนทำงานในทุกๆ การนำเสนอราคาที่ส่งเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มได้โดยตรง, ระบบ 2-Way Review ที่อนุญาตให้พนักงานและนายจ้าง สามารถประเมินความพอใจในการทำงานได้ทั้งสองฝ่าย, ระบบ Real Time Payment เมื่อคนทำงานทำงานเสร็จและนายจ้างอนุมัติการทำงานแล้ว ระบบจะทำการชำระเงินให้แก่คนทำงานได้ทันที และการทำงานของคนทำงานและนายจ้างที่เกิดขึ้น ภายใต้แพลตฟอร์มนี้ ระบบมีการสร้างข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Dashboard) ที่เก็บรวบรวมสถิติการทำงานอีกด้วย

และนี่คือการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของนวัตกรรมแรงงานเพื่อให้คนไทยเข้าถึงตลาดงานและทำงานได้ตามต้องการในรูปแบบที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์นายจ้าง-คนทำงานยุค 4.0+ หากเรารู้เท่าทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง แล้วรับมืออย่างมีสติ มีแนวทาง จะทำให้เราแก้ปัญหาอย่างมีทิศทางและออกแบบความสำเร็จของชีวิตเราได้ต่อไป เพราะเราเชื่อว่า...ความสำเร็จออกแบบได้” นางสาวสุธิดากล่าวสรุปในตอนท้าย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น