การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)


ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสุพัตรา สิงหเสม นางปรัชญา ทองดี และนางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ณ โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน โรงเรียนวัดปัณณาราม โรงเรียนวัดควนเคี่ยม โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) และโรงเรียนบ้านท่าเนียน

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น