ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ..99 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ..99

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ในการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบ CCT) พร้อมด้วย นางประคอง รัตนยอศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา คณะวิทยากร บุคลากรและครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 114 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 อำเภอกงหราและอำเภอเขาชัยสน , รุ่นที่ 2 อำเภอตะโหมดและอำเภอป่าบอน , รุ่นที่ 3 อำเภอปากพะยูนและอำเภอบางแก้ว

(ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น