วธ.ประกาศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 26 ก.ค.มอบรางวัล - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วธ.ประกาศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 26 ก.ค.มอบรางวัล


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 หัวข้อ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” ในรูปแบบคลิปวิดีโอเพลงแรป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดความงดงามของภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติผ่านสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเปิดรับผลงานสื่อสร้างสรรค์จากเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีในนามบุคคล หรือทีม ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2565 มีจำนวนผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 188 ผลงาน


จากผลงานดังกล่าวคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 ผลงาน ที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย รวมถึงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับโล่นายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัลรวม 120,000 บาท โดยเพลง “บอกรักภาษาไทย” ผลงานทีมโวหารชาญสมร คว้ารางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ เพลง “คุณค่าภาษาและความเป็นไทย” ผลงานทีมวัยรุ่นพันธุ์ไทย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ เพลง “ฮักไทยขนาด” ผลงานทีม CT FLOW X PJ และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เพลง “พาสาทัย” ผลงานนางสาวธรรมมาตา เนาวพรพรรณ และผลงาน “หวงแหน” ทีม Rise of New Genรมว.วธ. กล่าวด้วยว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณค่าและความงามของภาษาไทย โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล ถือเป็นส่วนสำคัญของประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ ทั้งนี้ วธ. จะมีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด พร้อมกับรางวัลด้านภาษาไทยอื่นๆ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 256 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น