โควิดวันที่ 17 ก.ค.65 ศบค.แจ้งพบป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,028 คน เสียชีวิต 18 ราย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โควิดวันที่ 17 ก.ค.65 ศบค.แจ้งพบป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,028 คน เสียชีวิต 18 ราย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,028 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,028 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,335,594 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)หายป่วยกลับบ้าน 2,578 ราย หายป่วยสะสม 2,336,240 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 23,299 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 9,298 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 785 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม
ด้านกรมควบคุมโรครายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า พบผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 27 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2565 จำนวน 149,537 ราย ส่วนผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล 23,299 รายนั้น จำแนกเป็น อยู่ในโรงพยาบาล 10,691 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 12,608 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 785 ราย และผู้ป่วยใช่ท่อช่วยหายใจ 352


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,354 ราย : เสียชีวิต 16 ราย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,508 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,328 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,995 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,917 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,428 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,366 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,144 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,084 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,004 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,811 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,679 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,391 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,257 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,795 ราย : เสียชีวิต 23 ราย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 : ผู้ติดเชื้อ 2,025 ราย : เสียชีวิต 20 ราย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น