โควิดเมื่อวันที่ 14 ก.ค.65 ศบค.พบป่วยใหม่ 2,257 คน เสียชีวิต 28 ราย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โควิดเมื่อวันที่ 14 ก.ค.65 ศบค.พบป่วยใหม่ 2,257 คน เสียชีวิต 28 ราย


ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.65 เพิ่ม 2,257 ราย เสียชีวิต 28 ราย ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 770 ราย กรมควบคุมโรครายงาน 3-9 ก.ค. พบ ATK เป็นบวก 149,537 ราย

จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,256 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,329,746 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 2,120 ราย หายป่วยสะสม 2,329,561 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,191 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 9,237 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 770 รายวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,354 ราย : เสียชีวิต 16 ราย


วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,508 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,328 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,995 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,917 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,428 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,366 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,144 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,084 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,004 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,811 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,679 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,391 ราย: เสียชีวิต 25 ราย

ด้านกรมควบคุมโรค รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (มีผลตรวจ ATK เป็นบวก) พบว่า ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ค. 2565 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 149,537 ราย หรือ เฉลี่ยวันละ 21,362 รายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น