ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 113 (1/2565) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 113 (1/2565)ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา (ที่ 3 จากซ้าย) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 113 (1/2565) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี รศ.ทญ.ภรณี พีรานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย), ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย (ที่ 2 จากซ้าย), รศ.ทญ. พอใจ เรืองศรี (ที่ 4 จากขวา), ผศ.ทญ. อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์ ที่ปรึกษา (ที่ 3 จากขวา), ทญ. วันทนา พุฒิภาษ (ที่ 2 จากขวา), ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ (ขวาสุด), ทพ.อังกูร ปรัชญานุสรณ์ (ซ้ายสุด) ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งทันตแพทย์จากหลากสถาบันเข้าร่วมงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น