การเคหะฯร่วมกทม.และภาคีเครือข่าย เร่งกำจัดหนูในแฟลตดินแดง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชาวชุมชน..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การเคหะฯร่วมกทม.และภาคีเครือข่าย เร่งกำจัดหนูในแฟลตดินแดง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชาวชุมชน..00


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเร่งกำจัดหนูที่อาศัยอยู่ใต้โพรงอาคารและท่อระบายน้ำในโครงการเคหะชุมชนดินแดงเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขอนามัยในการอยู่อาศัยที่ดี และไม่เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากโครงการเคหะชุมชนดินแดง เป็นโครงการเก่ามีอายุการใช้งานประมาณ 50 ปี สภาพอาคารทรุดโทรม และมีโพรงใต้อาคาร จึงเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของหนูจำนวนมาก ขณะเดียวกันมีบุคคลภายนอกโครงการฯ ได้นำเศษอาหารมาทิ้งตามท่อระบายน้ำ ทำให้หนูมารวมตัวกันกินเศษอาหาร 

ดังนั้นการเคหะแห่งชาติได้เร่งกำจัดหนูร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง สาธารณสุขในพื้นที่ คณะกรรมการชุมชนดินแดง และภาคีเครือข่าย โดยวางเหยื่อล่อหนูอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดวงจรของหนู ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน สามารถลดจำนวนหนูลงได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม ทั้งโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 


สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 การเคหะแห่งชาติมีการประชุมหารือร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และสำนักอนามัย เขตดินแดง เพื่อหาแนวทางจำกัดหนูในบริเวณพื้นที่โครงการเคหะชุมชนดินแดง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติมีมาตรการในการกำจัดหนูร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม BiG Cleaning Day ให้ผู้อยู่อาศัยทำความสะอาดห้องพักและชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำความสะอาดเก็บสิ่งของเหลือใช้ที่วางไว้ใต้อาคาร เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของหนูอีกทางหนึ่งและไม่ให้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคในชุมชน ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชาวชุมชนดินแดงให้ดียิ่งขึ้น

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น