นายกฯ ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา เร่งหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด กำชับภาคส่งออก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สินค้าภาคการเกษตรไทย..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นายกฯ ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา เร่งหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด กำชับภาคส่งออก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สินค้าภาคการเกษตรไทย..00

เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกัน โดยรัฐบาลได้บริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานของโลก ซึ่งรัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์พร้อมรองรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหา ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่ประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์การขาดแคลนพลังงานและอาหาร นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้นเพื่อเข้ามาบริหารสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เร่งรัดจัดการมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลยินดีรับฟังปัญหา ในขณะที่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการตามหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง บางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่บางโครงการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งอาจจะมีความล่าช้าบ้าง แต่ได้เร่งรัดให้ดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลมีการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องเหมาะสมกับกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กำชับเรื่องการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยจะต้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนด้านการส่งออกของสินค้าภาคการเกษตรของไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น