เร่งก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมฯ เดินหน้าเจรจาสร้างความเข้าใจชุมชนพรหมสัมฤทธิ์..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เร่งก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมฯ เดินหน้าเจรจาสร้างความเข้าใจชุมชนพรหมสัมฤทธิ์..00


นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ เขตดอนเมือง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งผู้แทนชุมชนส่วนใหญ่แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะร่วมโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง แต่จะให้ความร่วมมือในการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการะบายน้ำ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างตามสมควร ซึ่งสมาชิกภายในชุมชนจะมีการหารือรายละเอียดกันอีกครั้ง และหากได้ข้อสรุปจะนัดหมายสำนักการระบายน้ำลงพื้นที่กำหนดแนวก่อสร้างเขื่อนต่อไป ทั้งนี้ ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์อยู่ในพื้นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงถนนสรงประภา

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น