นายกฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับ สวนลุมพินี ย้ำต้องทันการประชุมเอเปคในปีนี้..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นายกฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับ สวนลุมพินี ย้ำต้องทันการประชุมเอเปคในปีนี้..00

นายกฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับ สวนลุมพินี คืบหน้าตามลำดับ ย้ำเร่งดำเนินการในส่วนที่ไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามแผน-ทันรองรับการประชุมเอเปคปลายปีนี้ ขณะที่ยอดรวมสะสมผู้ใช้บริการสวนป่าฯ แล้วกว่า 6 แสนคน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (4 ก.ค.65) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับสวนลุมพินี ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันดำเนินงานโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับสวนลุมพินี มีความก้าวหน้าตามลำดับเป็นไปตามแผน โดยขอชื่นชมว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงามและปัจจุบันได้รับความนิยม และเป็นที่ชื่นชมจากประชาชนอย่างมาก ในการเข้ามาใช้ประโยชน์สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 พื้นที่ก่อสร้างที่ 1 ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการให้เป็นสวนสาธารณะของประชาชนคนไทยทุกคน รวมถึงคนในกรุงเทพฯ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด และได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ และการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับสวนลุมพินี 

โดยคำนึงถึงความหลากหลายในการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า พร้อมเสนอแนะให้มีการปรับแต่งภูมิทัศน์เพิ่มเติมให้สวยงาม อาทิ การปลูกบัวฉลองขวัญ การปลูกพันธุ์ไม้และต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การปลูกไม้ไม่ผลัดใบแซมกับต้นไม้อื่น ๆ เพื่อให้สวนสาธารณะยังเป็นพื้นที่สีเขียวสวยงามอยู่เสมอ และปลูกพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสำหรับนกต่าง ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่จอดรถให้เพียงพอสำหรับประชาชน การจัดระเบียบร้านค้าต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะให้เป็นระเบียบสวยงาม สะอาด ไว้รองรับประชาชนทุกลุ่ม การจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับสุนัข โดยย้ำให้พิจารณาในส่วนที่สามารถทำได้ก็ให้ทยอยดำเนินการไปก่อน รวมไปถึงการเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเบญจกิติด้านฝั่งอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้สวยงาม โดยเฉพาะการปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณที่ 2 ลานวงกลมสวนน้ำ และบริเวณที่ 1 เชื่อมสวนป่า เพื่อให้แล้วเสร็จได้ทันรองรับการประชุมเอเปคที่จะเกิดขึ้นภายในปลายปี 2565 นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและรับทราบในประเด็นสำคัญ เช่น รับทราบผลการดำเนินงานการออกแบบจุดเชื่อมพื้นที่สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับ สวนลุมพินี บริเวณทางเดินลอยฟ้า ถนนสุขุมวิทซอย 4 ถนนสุขุมวิทซอย 10 และจุดเชื่อมสวนลุมพินี พร้อมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ โดยบางส่วนได้ส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล และสวนบางส่วนได้ปรับปรุงให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคารกีฬา เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน และที่ประชุมรับทราบรูปแบบโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับสวนลุมพินี แผนงาน งบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยให้ปรับแผนงานโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้มีการดูแลรักษาสวนธารณะให้มีสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเข้าใช้ประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่อไป

สำหรับในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 (พื้นที่ก่อสร้างที่ 1) ตามข้อเสนอแนะนายกรัฐมนตรีนั้น มีความก้าวหน้า ดังนี้ 1) จุด check in สวนดอกไม้ (ทางเดินบริเวณบ่อ 2) และจุด check in สวนดอกไม้ (ทางเดินบริเวณบ่อ 3) จะเปิดกิจกรรม 1 ส.ค. 65 2) ต้นไทรปลูกเพิ่ม จำนวน 15 ต้น (ปลูกต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นมะยม และต้นหว้า รวมจำนวน 15 ต้น) 3) SKY WALK กระจก สะพานกระจก ก่อสร้างเพิ่มเติมเชื่อมกับทางเดินลอยฟ้า ดำเนินการหลังพิธีเปิดสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 4) จุด check in สวนดอกไม้ (แปลงนาสาธิต) พื้นที่ประมาณ 3,787.34 ตร.ม./2.3 ไร่ ดำเนินการหลังส่งมอบ 5) เพิ่มบัวฉลองขวัญ บ่อ 2 และ 4 โดยได้ปลูกบัวฉลองขวัญในบ่อตื้นของบ่อ 4 แล้ว จำนวน 150 กระถาง 6) ปล่อยปลาในบ่อ 1-4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น