การวิจัยและพัฒนาของ Unity - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565

การวิจัยและพัฒนาของ Unity


การวิจัยของ ยูนิตี้ 1,700 คือชั่วโมงของการวิจัยและพัฒนากว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของยูนิซิตี้ใช้เวลากว่า 1,700 ชั่วโมงในการวิจัยแต่ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสร้างแนวคิดจนถึงการปฏิบัติ ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยทั้งเวลาและการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปได้

50+
มากกว่า 50 แนวคิดที่ไม่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในแต่ละปี
ทีมงานยูนิซิตี้ประเมินแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์กว่า 50 แนวคิดในแต่ละปี โดยมีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับแบรนด์ยูนิซิตี้ สอดคล้องกับพันธกิจของยูนิซิตี้ ตลอดจนโอกาสในการประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจ มีแนวคิดผลิตภัณฑ์เพียง 15% เท่านั้นที่ได้รับการพัฒนาต่อและมีเพียง 2 หรือ 3 ผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ เราทุ่มเทให้กับผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน ซึ่งทีมงานของเราสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้อย่างมั่นใจ

20+
มากกว่า 20 ครั้ง ที่แต่ละสูตรจะต้องผ่านการค้นคว้าและวิจัยซ้ำ ก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์
ทุกผลิตภัณฑ์จากยูนิซิตี้ผ่านการค้นคว้าและวิจัยซ้ำกว่า 20 ครั้งระหว่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย การระบุส่วนผสมที่ต้องการ การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้กับสูตรที่กำหนด การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์นี้ การสร้างสรรค์เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทดสอบคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

14
นักวิทยาศาสตร์ 14 คน ในทีมวิจัยและพัฒนาและกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและยังคงวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยูนิซิตี้ได้สรรหานักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อมาเป็นแรงผลักดันสำคัญในทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของเรา นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 14 ท่าน และกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ นำเอาความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวพร้อมประสบการณ์เต็มเปี่ยมมาที่ยูนิซิตี้เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

60+
มากกว่า 60 สูตรของผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ในขั้นตอนการคิดค้นและพัฒนา
ยูนิซิตี้คือผู้นำในอุตสาหกรรม ทีมงานของเราล้ำหน้าเรื่องนวัตกรรมและทำการวิจัยปัญหาทางสุขภาพเฉพาะด้านที่เราประสบอยู่ตลอดเวลา ความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่เราพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะพัฒนาแต่ละสูตรขึ้น

50+
มากกว่า 50 ชนิด ของผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางคลินิก
ผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้หลายชนิดใช้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาทางคลินิกอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งทำขึ้นกว่า 15 ประเทศ การศึกษาทางคลินิกคือการรับรองอีกขั้นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเรา

84%
ของพนักงานในสำนักงานใหญ่ยูนิซิตี้เคยเข้าร่วมการศึกษาและการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใน
พนักงานของยูนิซิตี้เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง แต่พวกเขายังเข้าร่วมในกระบวนการทดสอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย พนักงานส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกระบวนการทดสอบซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไปด้วยความสมัครใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น