วธ.เปิดหนังเก่า “วิจิตรสมัย ภาพยนตร์ความเรียง” ภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุค 2470 จนถึงปัจจุบัน -เปิดเวทีเสวนาวิชาการเผยแพร่ความรู้พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565

วธ.เปิดหนังเก่า “วิจิตรสมัย ภาพยนตร์ความเรียง” ภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุค 2470 จนถึงปัจจุบัน -เปิดเวทีเสวนาวิชาการเผยแพร่ความรู้พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี


วธ.เปิดหนังเก่า “วิจิตรสมัย ภาพยนตร์ความเรียง” ภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุค 2470 จนถึงปัจจุบัน -พร้อมเปิดเวทีเสวนาวิชาการเผยแพร่ความรู้พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในงาน“ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 20-24 เม.ย.นี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2325 ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2557 โดยการจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปีนี้งาน“ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ทั้งหมด 9 พื้นที่หลักและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 20 แห่ง ซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันงดงามของกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม คีตศิลป์ไทย ขับร้องเพลงไทย อักษรศาสตร์และการถ่ายภาพ ซึ่งในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการเสวนาหัวข้อ “เล่าเรื่อง เมือง ย่าน เกาะรัตนโกสินทร์” เล่าเรื่องราวรัตนโกสินทร์ในภาพเก่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม วัด ผู้คน ฝรั่งในเกาะรัตนโกสินทร์และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ย่านบางลำพู โดยรับชมได้ผ่านเฟซบุ๊กเพจสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


นายอิทธิพล
กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันวันที่ 20-24 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน มีการเสวนาทางวิชาการ เช่น “เสภารัตนโกสินทร์” เล่าประวัติและรูปแบบการขับเสภา ตลอดจนคุณูปการของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีที่มีต่อพัฒนาการของเสภารัตนโกสินทร์ , Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ บอกเล่าความเป็นมาและจำลองเมืองกรุงเทพฯแต่ละห้วงเวลาใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เสาชิงช้า มิวเซียมสยาม วังหลังและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, “ศาสตร์พระราชา” นวัตกรรมคู่คุณธรรมสู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืน เผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ,เสด็จทำไม?ไกลถึงยุโรป เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปและการพัฒนาประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ มีกิจกรรมฉายภาพยนตร์ที่หาชมได้ยาก วันที่ 20-24 เม.ย.2565 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยเฉพาะ “วิจิตรสมัย ภาพยนตร์ความเรียง” ซึ่งเรียงร้อยภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุค 2470 จนถึงยุคปัจจุบัน เป็นภาพหายากในประวัติศาสตร์ โดยใช้ภาพจากคลิปข่าวและภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น พระราชพิธี 150 ปี กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพเมืองหลวงของเรา,รถรางวันสุดท้าย,น้ำท่วมกรุงเทพฯ และภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ เช่น ห้วงรักเหวลึก, ปักธงไชย,เศรษฐีอนาถา ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น