DES บูรณาการทุกหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

DES บูรณาการทุกหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์


ดีอีเอส รายงานความคืบหน้า กรรมาธิการฯ ติดตามตรวจสอบโครงการด้านดิจิทัลฯ เผยเร่งแก้ปัญหาบัญชีม้า ที่ผ่านมาดำเนินคดีแล้ว 5517 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 869 ล้านบาท พบหลอกลวงโอนเงินออนไลน์ เป็นอันดับ 1 มูลค่าเสียหายกว่า 693 ล้าน 3 เดือนแรกปี 65 มีคำสั่งศาลปิดกั้นแล้ว จำนวน 742 Urls


พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัยฎัมภ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบโครงการด้านดิจิทัล และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลวิถีใหม่ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 2/2565 ของกระทรวงดิจิทัลฯ ในโอกาสนี้จึงได้นำเสนอความคืบหน้าในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมาธิการฯ เพื่อเร่งประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากมิจฉาชีพและอาชญากรรมออนไลน์ โดยหนึ่งในนั้นคือ การแก้ปัญหาบัญชีม้า สกัดเส้นทางการรับและโอนเงินในขบวนการของมิจฉาชีพ ซึ่งจะลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอาชญากรรมทางออนไลน์


โดยผลการดาเนินการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ในรอบปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 5,517 คดี ผู้ต้องหา 6,348 คน และได้มีการระดมกวาดล้างจับกุมผู้ที่เปิดบัญชีธนาคารแล้วนำไปใช้ในการกระทำผิดผ่านทางออนไลน์ (บัญชีม้า) แล้วจำนวน 344 ราย (บัญชี) มีมูลค่าความเสียหายกว่า 869 ล้านบาท โดยเรียงลำดับมูลค่าความเสียหาย ดังนี้ อันดับ 1 การหลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงิน ครอบคลุมทั้งการหลอกลวง โอนเงิน (Scam/Call Center) และแชร์ลูกโซ่หลอกให้ลงทุนทางออนไลน์ ความเสียหายกว่า 693 ล้านบาท อันดับ 2 การพนันออนไลน์ ความเสียหาย 154 ล้านบาท อันดับ 3 คดีความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ความเสียหายกว่า 13 ล้านบาท อันดับ 4 การหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ความเสียหายประมาณ 8 ล้านบาท รวมทั้งในช่วง 3 เดือนแรกของปี 65 ในส่วนเว็บพนันออนไลน์ ได้มีคำสั่งศาลปิดกั้นแล้ว จำนวน 742 Urls


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น