ขอความร่วมมือผู้สมัครตรวจสอบแก้ไขการติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือผู้สมัครตรวจสอบแก้ไขการติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 65 นายขจิต ชัชวานิชย์  ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในช่วงฤดูร้อนมักจะเกิดพายุฤดูร้อนและพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกรรโชกแรงเป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย รวมทั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ซึ่งปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดอันตรายและความเสียหายจากเหตุดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงมีหนังสือขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาตรวจสอบและแก้ไขการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สำนักงานเขตพื้นที่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้สมัคร ส.ก. เพื่อตรวจสอบและแก้ไขการติดแผ่นป้ายหาเสียงเช่นกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น