กทม. เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนจนถึง 18 เม.ย.นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

กทม. เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนจนถึง 18 เม.ย.นี้

                            (ขอบคุณ ภาพ/-ข่าว จากเพจ กรุงเทพมหานคร )

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 เม.ย.65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนว่าประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 16-18 เม.ย.65 นั้น กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนหากมีการหักหรือโค่นล้มจากพายุ ลมแรง เช่น ภายในสวนสาธารณะ สวนหย่อม ถนน และสถานที่สาธารณะ โดยให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ทั้งในเรื่องกิ่งแห้ง กิ่งผุ หรือต้นไม้ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกลมพายุพัดหักโค่น มีลักษณะเอนเอียงหรือไม่ หากพบต้นไม้ไม่มั่นคงแข็งแรง เช่น มีกิ่งแห้ง กิ่งผุ พุ่มหนาทึบต้านลมไม่สมดุลกับขนาดต้น ให้เร่งแก้ไข ตัดแต่งอย่างถูกต้องตามหลักรุกขกรรมทันที
ทั้งนี้ ให้เป็นการตรวจสอบดำเนินการนอกเหนือจากแผนการตัดแต่งต้นไม้ประจำเดือนที่ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมหน่วยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหากิ่งไม้หัก ต้นไม้ล้ม ที่จะกีดขวางสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ต้นไม้ในพื้นที่หักโค่น หรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุต้นไม้ล้มในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งได้มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ ให้พร้อมสำหรับการออกปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงการประสานความร่วมมือในการตรวจแนะนำให้เจ้าของอาคารตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน พร้อมทั้งกำชับเจ้าของป้ายขนาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบการใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของป้าย สำหรับป้ายถูกกฎหมายแต่มีสภาพเก่า ชำรุด อันอาจก่อให้เกิดภยันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขหรือให้รื้อถอน หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดการรื้อถอน


สำหรับการเตรียมความความพร้อมระบบระบายน้ำได้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำและบ่อสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน ทำการลดระดับน้ำตามคูคลองต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับต่ำ สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช สำรองเครื่องสูบน้ำกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) จัดหน่วยเร่งด่วนพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเช่นปัญหาขยะอุดตันตะแกรงท่อระบายน้ำในช่วงระหว่างที่มีฝนตกเพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลเข้าระบบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

รวมถึงการเข้าพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมกับการประสานการไฟฟ้านครหลวงกรณีฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานหน่วยงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังไม่แล้วเสร็จ และยังมีสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน้ำท่วม อาทิ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแนวถนนวิภาวดีรังสิต โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ โดยกรุงเทพมหานครจะขอคืนพื้นที่ดังกล่าวในการเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร


นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมเพื่อการติดตามและตรวจกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยเบส รวมถึงการแจ้งให้ประชาชนที่ติดตามสถานการณ์ได้ทราบตลอดเวลาซึ่งสามารถรับทราบข้อมูลกลุ่มฝน ปริมาณฝนตก จุดที่มีปัญหาน้ำท่วมบนถนนสายหลักได้ที่ http://dds.bangkok.go.th/ ,www.prbangkok.com ,Facebook:@BKK_BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter:@BKK_BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ และแจ้งเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ที่ โทร. 1555 หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำ โทร. 0 2248 5115 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากประชาชนพบเห็นเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุสาธารณภัยอื่น ๆ สามารถแจ้งเหตุมาทางโทรศัพท์สายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น