ธ. รวมใจชาวลำปางเปิด "งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔" - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565

ธ. รวมใจชาวลำปางเปิด "งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔"

วธ. รวมใจชาวลำปางเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔” พร้อมยกย่องเป็น 1 ใน 10 งานเทศกาล ประเพณีที่มีความโดดเด่น ส่งเสริมและยกระดับงานเทศกาลประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2565” โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2565 ​เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ภายในงานมีพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ ปล่อยขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง ณ วัดปงสนุก งานแสดงแสง สี เสียงสุดอลังการ “มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” 


การประกวด “เทพบุตร และเทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี 2565” อัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้าจากวัดพระธาตุลำปางหลวงเข้าสู่ตัวเมืองนครลำปาง พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า ณ ข่วงนคร เชิญชวนประชาชน พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำปาง รวมถึงนักท่องเที่ยว ทำบุญเนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ขนทรายเข้าวัด แห่ไม้ค้ำศรี ณ วัดใกล้บ้าน งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก ณ มณฑปครูบาเจ้าเกษม เขมโก ศาลเจ้าแม่สุชาดา (วังย่าเฒ่า) ชมข่วงแก้วเวียงละกอน ลานสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2565 ถือเป็นการบูรณาการการจัดงานในหลายภาคส่วน ถือเป็นการรวมพลังความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนที่จะได้นำอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ความหลายหลากของภูมิปัญญา มาเผยแพร่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจ ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival)


“ในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกงานเทศกาล ประเพณีที่มีความโดดเด่น ส่งเสริมและยกระดับงานเทศกาลประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ โดย “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 งานเทศกาลประเพณี ที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนอย่างเต็มที่ อีกทั้งการจัดงานดังกล่าวยังสอดคล้องกับ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้รณรงค์ให้แต่ละภาคส่วนจัดงานภายใต้แนวความคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ” ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้นในรูปแบบของการจัดงานประเพณีวิถีใหม่ จังหวัดลำปาง จึงได้เชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองแล้ว ยังได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดตลอดการจัดงานด้วย”ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น