พม. ชี้แจงกรณี ชายคลั่งกลางห้าง เอามีดคัตเตอร์กรีดหลัง บาดเจ็บ 2 ---------------------------------------------- - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

พม. ชี้แจงกรณี ชายคลั่งกลางห้าง เอามีดคัตเตอร์กรีดหลัง บาดเจ็บ 2 ----------------------------------------------

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงกรณีหนุ่มวัย 23 คลั่งกลางห้างดัง เอามีดคัตเตอร์กรีดสาว บาดเจ็บ 2 ราย เหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 บริเวณชั้น 2 ของห้างดัง ตามที่เป็นข่าว นั้น   

นายอนุกูล กล่าวว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชาย อายุ 23 ปี ไม่ได้รู้จักกับผู้บาดเจ็บทั้งสองราย จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง พบว่าเคยถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติด ภายหลังทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวจังหวัดลพบุรี เคยประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า ปัจจุบันว่างงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

ได้ตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนคนไร้บ้านเบื้องต้นแล้ว ไม่พบข้อมูล จากการสอบถามข้อเท็จจริงมารดาของผู้ก่อเหตุ พบว่า บิดามารดาแยกทางกันตั้งแต่ผู้ก่อเหตุอยู่ในวัยเด็ก และอาศัยอยู่กับมารดาจนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่ได้ศึกษาต่อ จากนั้นย้ายไปอาศัยอยู่กับบิดา มารดาให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุ มีพฤติกรรมผิดปกติ คล้ายมีอาการจิตเวช และเริ่มมีอาการหนักขึ้นเมื่อช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่เคยได้รับการตรวจรักษา อีกทั้งมีพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติด ซึ่งผู้ก่อเหตุเคยมีภรรยา และบุตร 1 คน ปัจจุบันแยกทางกันแล้ว ขณะนี้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย


ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามีคนไร้ที่พึ่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจทางกรมฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งได้เข้าถึงบริการและสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล การจัดหางาน และการประสานส่งต่อ

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง โปรดแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น