ขอเชิญชวนร่วมงานแสดงธรรมบรรยายชุด "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2565" - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานแสดงธรรมบรรยายชุด "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2565"มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานแสดงธรรมบรรยายชุด "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2565" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ) เรื่อง “วิสาขบูชา ปลูกต้นไม้ สร้างถิ่นรมณีย์เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า” พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เรื่อง “ความสำคัญของรมณียสถานกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา” พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์และชาวพุทธในการฟื้นถิ่นรมณีย์” จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00-17.45 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์ www.bia.or.th ไม่รับลงทะเบียนหน้างานไม่รับ walk in และชมถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่


ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ https://www.facebook.com/treefordhamma

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ https://www.facebook.com/buddhadasaarchives

ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล https://www.facebook.com/visalo

#ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวิสาขบูชา2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น