2 โครงการโดดเด่นของ ม.จุฬาฯผ่านเข้ารอบรางวัล THE Awards Asia 2022 มอบรางวัลโดย Times Higher Education สื่อระดับโลกด้านการศึกษา - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

2 โครงการโดดเด่นของ ม.จุฬาฯผ่านเข้ารอบรางวัล THE Awards Asia 2022 มอบรางวัลโดย Times Higher Education สื่อระดับโลกด้านการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงาน 2 โครงการโดดเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผ่านเข้ารอบรางวัล THE Awards Asia 2022 ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแห่งปีและการสนับสนุนนิสิต มอบรางวัลโดย Times Higher Education ซึ่งเป็นสื่อระดับโลกด้านการศึกษา ดังนี้

ประเภท Technological or Digital Innovation of the Year

– หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Robotic Innovation for Strokes Patients ; Haxter Robotics) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ประเภท Outstanding Support for Students

– “MindSpace” แพลตฟอร์มทางออนไลน์ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ช่วยจัดการปัญหาสุขภาพจิตของนิสิตจากสถานการณ์การระบาดชองโควิด-19


สำหรับรางวัล THE Awards Asia 2022 จัดโดย THE World Universities Insights Limited เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องความเป็นผู้นำและผลงานอันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วทั้งทวีปเอเชีย โดยโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่นได้ผ่านเข้ารอบถึง 2 โครงการเช่นเดียวกับเมื่อปีที่แล้ว นับเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันอุดมศึกษาไทยอีกครั้งหนึ่ง

โดยหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Robotic Innovation for Strokes Patients) เป็นนวัตกรรมจากความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีการเกิดโรคนี้สูงมากในประเทศไทยให้ฟื้นจากอาการแขนขา อ่อนแรง สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ การพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์ได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO13485 ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูร่างกายจากโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างเท่าเทียม โดยมีโรงงาน Haxter Robotics ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผลิตหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์ไปใช้งานจริงในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวน 12 แห่ง


“MindSpace” เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลสุขภาวะทางใจของนิสิตซึ่งหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ(Chula Student Wellness) ได้รวบรวมบริการและความรู้ทางจิตวิทยาให้นิสิตสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้น และสามารถนัดหมายขอคำปรึกษากับนักจิตวิทยาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 บริการของ MindSpace ประกอบด้วย Mind Journey เก็บบันทึกข้อมูลการดูแลพัฒนาใจและสถานการณ์นัดหมาย Mind Support รวบรวมแหล่งข้อมูลทางจิตวิทยาเพื่อการดูแล พัฒนาใจเบื้องต้น Mind Test การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา Mind Workshop การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและเยียวยาใจ Mind Appointment ทำนัดหมายเพื่อรับบริการปรึกษาจากนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ และ Mind Tracking สำรวจและติดตามภาวะใจตนเองผ่านการบันทึกความรู้สึกของเราในแต่ละวัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น