รมว.พม.พร้อมผู้บริหารฯลงพื้นที่จ.ขอนแก่น เปิด 1อำเภอ 1วัด 1 ศูนย์ช่วยเหลือตำบล ต่อเนื่อง ดึงเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

รมว.พม.พร้อมผู้บริหารฯลงพื้นที่จ.ขอนแก่น เปิด 1อำเภอ 1วัด 1 ศูนย์ช่วยเหลือตำบล ต่อเนื่อง ดึงเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1 อำเภอ 1 วัด 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัด 25 ศูนย์ ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


พร้อมกันนี้ได้มอบความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจกระทรวง พม. ได้แก่ 1) เงินช่วยเหลือครอบครัวภาวะวิกฤต จำนวน 30 ครอบครัว 2) เงินจากโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 4 ครอบครัว และคนพิการ จำนวน 5 ครอบครัว 3) เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยดูแลคนพิการ จำนวน 36 คน 4) เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 12 คน และ 5) ชุดของขวัญให้กับตัวแทนผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันปีใหม่ไทย 2565 จำนวน 5 ชุดอีกทั้งยังได้มอบเกียรติบัตร อพม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม จำนวน 26 คน และเกียรติบัตรแก่ผู้เสียสละเพื่อสังคม จำนวน 6 คน รวมทั้งเปิดตัว "อพม. พารวย" มอบรถพ่วงข้างไฟฟ้าให้กลุ่มเปราะบาง มีอาชีพ มีรายได้ จำนวน 10 คัน / 10 คน


นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตนพร้อมทีมผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อมาเยี่ยมเยียนและเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับดูแลพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมถึงการแก้ไขเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาล โดยต้องการให้ประชาชนได้มีที่พึ่งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลทุกตำบล ซึ่งรัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี ได้บูรณาการการทำงานทั้ง 20 กระทรวง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วทันใจและแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยเราจะแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการให้โอกาส ให้ความรู้ทักษะทางการศึกษาทางอาชีพ และการเข้าถึงเงินทุน เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวต่อไปได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้ เราได้เน้นย้ำกับประชาชนเสมอว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงเป็นที่มาของศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบล
"ขณะนี้ เราได้เปิดศูนย์ฯ ทั่วประเทศไปแล้วเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ สถานที่แห่งนี้จะทำให้ประชาชนเข้มแข็ง โดยมีวัดที่เป็นสถานที่ตั้งและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จจุดเดียว ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลต้องการคือให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัย ให้ทุกท่านอยู่ได้อย่างพอเพียง และมีอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งและเป็นการบอกว่า สิ่งที่ประชาชนต้องเผชิญจะไม่ได้เผชิญเพียงลำพัง แต่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เริ่มต้นจากศูนย์ฯ ที่เรามาทำในวันนี้ และเรายังมีองค์กรบริหารส่วนตำบลรวมถึงเทศบาลทุกแห่งที่มีสถานที่ที่ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันครับ"รมว.พม.กล่าวพร้อมระบุว่า ได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Caregiver ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาอบรมให้ทักษะความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้รับการดูแลที่ดี ความคุ้มครองให้ปลอดภัย และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น