อธิบดี สค.เผย การคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ชี้ช่องทางช่วยเหลือเหยื่อ /สายด่วน 1300 /แอปฯ/ เว็บไซต์/Facebook : Jintana Chanbamrung - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

อธิบดี สค.เผย การคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ชี้ช่องทางช่วยเหลือเหยื่อ /สายด่วน 1300 /แอปฯ/ เว็บไซต์/Facebook : Jintana Chanbamrung


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2565 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แถลงข่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้ให้นโยบายในการให้ความคุ้มครองผู้เป็นเหยื่อของการถูกคุกคามทางเพศมาโดยตลอด ทางกระทรวง พม. ได้ดำเนินการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยเฉพาะการเยียวยาทางจิตใจของผู้เสียหาย รวมทั้งระบบส่งต่อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ทางสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily เว็บไซต์ระบบเพื่อนครอบครัว www.เพื่อนครอบครัว.com ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้ง Facebook : Jintana Chanbamrung ของนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดี จินตนา กล่าวว่าขอให้สังคมตระหนักว่าการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัว แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและขอให้สังคมยุติวัฒนธรรมการกล่าวโทษผู้เสียหาย โดยการยุติการกล่าวโทษต่อผู้เสียหายว่ามีส่วนในการทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ขึ้น เช่น การยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงทางเพศโดยการแต่งตัวของผู้ถูกกระทำ เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ และพิทักษ์สิทธิสตรี สร้างองค์ความรู้ต่อสาธารณชน และ ขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันยุติการกระทำความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น