ปลัดกทม. น้อมนำพระบรมราโชวาทมอบแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมแนะให้มีใจรักในสิ่งที่ทำ เน้นย้ำการปฏิบัติราชการภายใต้กฎหมายขับเคลื่อนกทม.G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปลัดกทม. น้อมนำพระบรมราโชวาทมอบแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมแนะให้มีใจรักในสิ่งที่ทำ เน้นย้ำการปฏิบัติราชการภายใต้กฎหมายขับเคลื่อนกทม.G

“งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสม อบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

ซึ่งในวันที่ 7 ต.ค. 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทดังกล่าวมากล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้ารับหนังสือส่งตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 1/2564 จำนวน 14 ตำแหน่ง ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันได้ รวม 68 ราย เป็นกรณีบรรจุใหม่ 52 ราย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2 ราย และสละสิทธิ์ 14 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่จะส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้กรณีบรรจุใหม่เพื่อไปทดลองปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จำนวน 14 ตำแหน่ง ได้แก่ นักพัฒนาสังคม 11 ราย นักพัฒนาการกีฬา 1 ราย นักวิชาการสาธารณสุข 3 ราย เจ้าพนักงานเทศกิจ 2 ราย เจ้าพนักงานปกครอง 4 ราย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ราย นิติกร 4 ราย นักทรัพยากรบุคคล 4 ราย นักประชาสัมพันธ์ 4 ราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ราย นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ราย นักวิชาการสุขาภิบาล 7 ราย วิศวกรไฟฟ้า 1 ราย และวิศวกรโยธา 1 ราย รวมทั้งสิ้น 52 ราย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นชีวิตราชการและได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีสมาชิกครอบครัวกว่า 8 หมื่นชีวิต ขอให้พึงระลึกไว้ว่าอาชีพราชการคือการทำงานเพื่อคนอื่น เพื่อพี่น้องประชาชนในการให้บริการ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการดูแลทุกข์สุขต่าง ๆ จึงขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นศึกษา ความเสียสละ ความนอบน้อม ความสม่ำเสมอ และมีใจรักในสิ่งที่ทำ ปฏิบัติราชการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพราะทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad