กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง..D

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.65 เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ในที่ประชุมได้รายงานการจัดทำคู่มือการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงฉบับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานการปลูกต้นไม้ล้านต้น ภายในปี 2566 – 2568 ดำเนินการร่วมกันโดยสำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในปี 2565 จำนวน 171,000 ต้น ปี 2566 จำนวน 273,000 ต้น ปี 2567 จำนวน 278,000 ต้น และปี 2568 จำนวน 278,000 ต้น นอกจากนี้ยังได้รายงานจำนวน 11 พื้นที่นำร่องตามนโยบายสวน 15 นาที ทั่วกรุง ได้แก่ 1.ที่ดินเอกชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน พื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา 2.คลองเป้ง ซอยสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 3.สวนป่าสัก ซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร พื้นที่ 3 ไร่ 4.ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซอยนาวงพัฒนา 21 เขตดอนเมือง พื้นที่ 4 ไร่ 5.ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซอยเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง พื้นที่ 6 ไร่ 6.ที่ดินเอกชน ซอยวชิรธรรมสาธิต 35 เขตพระโขนง พื้นที่ 14 ไร่ 7.สวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ พื้นที่ 1 ไร่ 8.ที่ดินราชพัสดุ ซอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร พื้นที่ 2 ไร่ 9.ที่ดินเอกชนริมคลองบางกอกน้อยตรงข้ามวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา 10.สวนป่าเอกมัย เขตวัฒนา พื้นที่ 5 ไร่ และ 11.พื้นที่ว่างใต้ทางด่วน ซอยปรีดีพนมยงค์ 2 เขตวัฒนา พื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566 อีกทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง คณะอนุกรรมการด้านนโยบายสวน 15 นาที ทั่วกรุง คณะอนุกรรมการด้านนโยบายจัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต และคณะอนุกรรมการด้านการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว เพื่อเร่งผลักดันเดินหน้านโยบายสิ่งแวดล้อมดีให้แก่กรุงเทพมหานครต่อไป

สำหรับการประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ กลุ่ม Big Tree และกลุ่ม We!Park ร่วมประชุม
#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad