เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการแยกขยะ ตรวจศูนย์ BFC เขตบางบอน เตรียมปลูกต้นอินทนิลถนนพรมแดน เร่งแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ปรับปรุงสวนเดิมพร้อมสร้างสวนใหม่เป็นสวน 15 นาที - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการแยกขยะ ตรวจศูนย์ BFC เขตบางบอน เตรียมปลูกต้นอินทนิลถนนพรมแดน เร่งแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ปรับปรุงสวนเดิมพร้อมสร้างสวนใหม่เป็นสวน 15 นาที

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.65 เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตบางบอน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เยี่ยมชมต้นแบบการแยกขยะ ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง ถนนบางบอน 3 ซอย 8 เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีบ้านพักอาศัย 142 หลังคาเรือน ประชากร 446 คน เขตฯ ได้คัดเลือกชุมชนดังกล่าว เป็นต้นแบบของการจัดการขยะ ซึ่งผู้นำชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะออกจากแหล่งกำเนิด และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนแบบครบวงจรตามหลัก 3RS โดยเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และมอบถังขยะเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง สมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านเข้ารอบที่ 1 ซึ่งมีการนำเสนอผลงานโครงการชุมชนปลอดขยะรูปแบบออนไลน์ และได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล สำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน สนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป ประชาชนในชุมชนคัดแยกขวดน้ำพลาสติกขาย เป็นรายได้ให้กับครอบครัว การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับแปลงผักในชุมชน โดยนำเศษผัก ผลไม้ และต้นไม้ที่ตัดจากในชุมชน มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน สำหรับปริมาณขยะก่อนดำเนินการ 1,000 กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะหลังดำเนินการ 800 กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะส่วนต่างที่ลดลง 200 กิโลกรัม/วัน ส่วนปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ขยะอินทรีย์ 100 กิโลกรัม/วัน ขยะรีไซเคิล 200 กิโลกรัม/วัน ขยะทั่วไป 500 กิโลกรัม/วัน รวมปริมาณที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 200 กิโลกรัม/วัน โดยเขตฯ จัดเก็บขยะตามกำหนดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันอังคารและวันเสาร์ ทำให้ชุมชนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตรวจศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตบางบอน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร จากเดิมซึ่งเป็นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center : BSC) สู่การเป็นศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) โดยนำงานบริการของ 10 ฝ่ายในสำนักงานเขต โดยนำงานบริการของ 10 ฝ่ายของสำนักงานเขต ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายคลัง ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มาให้บริการรวมกันที่จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการและติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานคร

จากนั้นได้ลงพื้นที่ถนนพรมแดน (ซอยเอกชัย 131) ตามโครงการถนนสวย (ปลูกต้นไม้ 1 ถนน 1 เขต) ระยะทาง 2,138 เมตร จากการสำรวจพบว่าทางเท้าฝั่งขวาของถนนมีความกว้าง 2.5 เมตร ยังไม่มีต้นไม้ ส่วนฝั่งซ้ายของถนนไม่มีทางเท้า พื้นที่ริมถนนมีการปลูกต้นราชพฤกษ์ และมีพื้นที่บางส่วนที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้อีก ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งถนน สามารถปลูกต้นไม้ได้ประมาณ 300 ต้น เพื่อให้เป็นถนนสวยในพื้นที่ เขตฯ จึงมีแนวคิดจะปลูกต้นอินทนิล ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเป็นกำแพงกรองฝุ่น อีกยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความสดชื่นให้กับพื้นที่ เนื่องจากต้นอินทนิลเป็นพืชที่มีดอกสวยงามหลากหลายสี เช่น สีม่วง สีชมพู สีม่วงอมชมพู หรือสีม่วงอมขาว หากปลูกเป็นแถวตลอดแนวถนนจะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น

ด้านจุดเสี่ยงภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน บริเวณซอยเอกชัย 131 สามแยกตัดกับถนนพรหมราษฎร์ บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ถนนพรมราษฎร์ตัดซอยพระราม 2 ซอย 82 ซึ่งทั้ง 2 แห่ง เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายแจ้งเตือน ตีเส้นชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

เยี่ยมชมสวนบางบอนสุขใจ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตบางบอน เนื้อที่ 1 งาน 2 ตารางวา ได้รับอนุญาตจาก นายวิชัย ทิตตภักดี เจ้าของที่ดินให้เขตฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างเป็นสวนพักคอยเชิงเกษตร ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้นั่งพักคอย พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงได้พักผ่อนและออกกำลังกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad