รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ตรวจติดตามการแก้ปัญหากลิ่นโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 800 ตัน ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ตรวจติดตามการแก้ปัญหากลิ่นโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 800 ตัน ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.65  เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตัน/วัน ณ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ โดยได้เดินสำรวจความคืบหน้าการปรับปรุงและติดตั้งระบบต่างๆ ทั้งบริเวณจุดรับขยะ อาคาร RDF บริเวณระบบบำบัดอากาศด้านหลังโรงงาน และภายในอาคารขนถ่ายมูลฝอย เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่น หลังจากที่ได้ปิดปรับปรุงโรงงานมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2565

“จากการตรวจดูการปรับปรุงแก้ไขในทุกจุด พบว่ามีการพัฒนาไปมาก เช่น การติดตั้งม่านพลาสติกใสเพิ่มบริเวณจุดรับขยะ พร้อมทั้งปิดช่องว่างใต้ประตูอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันกลิ่นที่จะออกจากตัวอาคารได้เพิ่มขึ้น การแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดภายในอาคารให้รองรับการบำบัดในทุกอาคารได้ในปริมาณรวมที่ 100,000 ลบ.ม./ชม. อย่างไรก็ตามได้สั่งการแก้ไขปิดจุดเล็ดลอดบริเวณอาคาร RDF ให้เรียบร้อยทั้งหมด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ทางโรงงานชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน รวมทั้งจัดประชุมเพื่อรับทราบการทดลองเดินระบบ คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนตุลาคมนี้ โดยได้กำชับเรื่องการนำขยะเข้ากำจัด ต้องเริ่มทดสอบในปริมาณน้อยไปหามาก และติดตามประเมินผลกระทบทุกระยะ” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว
สำหรับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตัน/วัน เป็นโครงการที่สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ได้มอบให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินโครงการโดยรับขยะจากกรุงเทพมหานคร เข้าสู่ระบบกำจัดด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ คัดแยกขยะนำน้ำขยะไปหมักให้เกิดก๊าซ เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าและได้ผลผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF โดยเปิดดำเนินการช่วงปี 2563 และได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งหยุดเดินระบบเพื่อปรับปรุงแก้ไข และมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม อาทิ สำนักอนามัย มูลนิธิบูรณะนิเวศ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ในการแก้ปัญหาลดผลกระทบต่างๆ ซึ่งทางโครงการได้เร่งแก้ไขมาเป็นลำดับ ซึ่งมีระบบต่างๆ ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลกระทบฯ ดังนี้ 

1.ปรับปรุงอาคารรับขยะให้เป็นระบบปิดทั้งหมด 2.ติดตั้งม่านพลาสติกเพิ่มบริเวณประตูทางเข้า-ออกรถขนถ่ายขยะ 3.ปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นในอาคารต่างๆ ของโรงงาน จำนวน 2 ระบบ ในปริมาณ 100,000 ลบ.ม./ชม.โดยระบบบำบัดกลิ่นตัวที่ 1 รองรับอัตราการไหลของอากาศจากการรวบรวมอากาศในอาคารรับขยะและอาคารคัดแยกขยะในปริมาณ 65,000 ลบ.ม./ชม. ส่วนระบบบำบัดกลิ่นตัวที่ 2 รองรับการบำบัดในอาคารเตรียมหมัก ในปริมาณ 35,000 ลบ.ม./ชม. 4.เตรียมใบอนุญาตประกอบกิจการให้กับทางคณะกรรมการตามที่ขอข้อมูลในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยใบ รง.88 รง.89 และ รง.106 5.ปรับปรุงความเร็วของม่านอากาศที่ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าออกของอาคารรับขยะและอาคารเก็บขยะเชื้อเพลิง 3.1-4.8 m/s และ 2.6-4.2 m/s 6.การทดลองเดินระบบและการรับขยะเข้ามาทดสอบ โดยกรอ.ได้กำหนดให้บริษัทฯ ทดลองระบบรวบรวมและบำบัดกลิ่นเป็นเวลา 21 วัน และให้รับขยะเข้ากำจัดไม่เกิน 400 ตัน/วัน 7.บริษัทได้จัดทำรายงานความปลอดภัยของโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีระบบต่างๆ ในการแจ้งเตือนและป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 

8.จัดทำตามตารางการทำงานและปรับปรุงการเดินรถขยะภายในโรงงาน เพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงในระหว่างการปฏิบัติงาน 9.การจัดการระบายน้ำ ภายในโรงงานโดยขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโรงงาน เพื่อรองรับปริมาณฝน ไม่ให้กระทบต่อชุมชนโดยรอบ และ 10.ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์คณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนบริษัท ผู้แทนประชาชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งความคืบหน้าการแก้ปัญหาและรับทราบข้อมูลต่างๆ จากผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ประแสง มงคลศิริ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ นายศักดา พันธ์กล้า กรรมการตรวจสอบ นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ ที่ปรึกษาบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad