อว. ติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต หวังพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต..o - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565

อว. ติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต หวังพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต..o


นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ลงพื้นที่ติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มุ่งเน้นการทำงานสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม ในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ตอบโจทย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของภาคใต้ ผ่านโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น