อว. ติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กลุ่มราชภัฏภาคใต้ ศูนย์อัจฉริยะการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ “ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” มรภ.ภูเก็ต..o - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565

อว. ติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กลุ่มราชภัฏภาคใต้ ศูนย์อัจฉริยะการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ “ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” มรภ.ภูเก็ต..o


นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี (คนกลาง) หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน (คนที่ 1 จากขวา) คณะอนุกรรมด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ “ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ (คนที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้ข้อมูลถึงความก้าวหน้าโครงการฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศ “ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของภาคใต้ เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น