รมว.พม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ: Gender Fair - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ: Gender Fair


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65 เวลา 16.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ: Gender Fair พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 18 หน่วยงาน โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางซาร่าห์ นิบบซ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การ


UN Women สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก เอกอัครราชทูตและอุปทูตประจำประเทศไทย องค์กรเครือข่ายตัวอย่างและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุง เทพมหานคร (หอศิลป์กรุงเทพฯ) สี่แยกปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น