รมช.สธ.กำชับหน่วยงานฯในพื้นที่เดินหน้าฉีดวัคซีนผู้สูงอายุกันCovid-19 เพิ่มความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

รมช.สธ.กำชับหน่วยงานฯในพื้นที่เดินหน้าฉีดวัคซีนผู้สูงอายุกันCovid-19 เพิ่มความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำชับหน่วยบริการสาธารณสุขและอสม. ในพื้นที่ ติดตามผู้สูงอายุมารับวัคซีน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น เพิ่มความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 และระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกล่าวว่า สถานการณ์การฉีดวัคซีนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ประชาชนทั่วไปมีความครอบคลุมเข็มแรก 73.19 % เฉพาะกลุ่ม 608 ครอบคลุม 86.42 % ส่วนวัคซีนเข็มกระตุ้นมีความครอบคลุมเพียง 21.23 % ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. เร่งรณรงค์เชิญชวนประชากรทุกกลุ่มให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ขอให้ติดตามผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและผู้ที่ต้องเข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้นให้มาฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้าน

โดยหากไม่สามารถเดินทางมาได้ ให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จัดบริการเชิงรุกเข้าไปฉีดในชุมชนต่อไปทั้งนี้ สถานการณ์โควิด 19 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 8 เมษายน 2565 พบผู้ติดเชื้อสะสม 5,496 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ 94 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยได้จัดระบบการดูแลรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้การรักษาในรูปแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก และให้ยารักษาตามอาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น