ผู้สูงวัย ได้เฮ! นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดง หรือ รฟฟท.จัดให้ อายุ 60 ปีขึ้นไป ใช้บริการสายชานเมืองฟรี! 13 เมษายน 2565 นี้ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้สูงวัย ได้เฮ! นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดง หรือ รฟฟท.จัดให้ อายุ 60 ปีขึ้นไป ใช้บริการสายชานเมืองฟรี! 13 เมษายน 2565 นี้


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 2565 บริษัทจึงมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ฟรี! ตั้งแต่เวลา 05.30 – 24.00 น. ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ( ผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่บริเวณห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร )

ทั้งนี้บริษัทยังคงเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้โดยสาร โดยมีมาตรการต่างๆ ทั้งตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการในทุกสถานี , เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า , เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในขบวนรถไฟฟ้าก่อนให้บริการ รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในขบวนรถไฟฟ้า และสถานี , สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ และสแกน QR Code ไทยชนะ บริเวณสถานีทุกครั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสวนโรค


หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น