ศบค.พบป่วยใหม่ วันที่ 4 เม.ย.อีก 24,892 คน เสียชีวิต 97 ราย - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ศบค.พบป่วยใหม่ วันที่ 4 เม.ย.อีก 24,892 คน เสียชีวิต 97 ราย


ศบค.และ EOC กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (4 เม.ย.) เพิ่ม 24,892 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,858 ราย เสียชีวิต 97 คน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  4 เมษายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 24,892 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 24,846 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1,285,814 ราย
ผู้ป่วยสะสม 256,667 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

วันเดียวกันนี้ มีผู้หายป่วยกลับบ้าน 27,254 ราย หายป่วยสะสม 27,254 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 255,795 ราย และเสียชีวิต 97 ราย ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,858 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 รายอัตราครองเตียง ร้อยละ 29.4
สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ 25 มีนาคม 2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 26,050 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 26 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 26,234 ราย : เสียชีวิต 67 ราย
วันที่ 27 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,821 ราย : เสียชีวิต 84 ราย
วันที่ 28 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,635 ราย : เสียชีวิต 81 ราย
วันที่ 29 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,678 ราย : เสียชีวิต 78 ราย
วันที่ 30 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,389 ราย : เสียชีวิต 87 ราย
วันที่ 31 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 27,560 ราย : เสียชีวิต 85 ราย
วันที่ 1 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 28,379 ราย : เสียชีวิต 92 ราย
วันที่ 2 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 28,029 ราย : เสียชีวิต 96 ราย
วันที่ 3 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 26,840 ราย : เสียชีวิต 97 รายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น