ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565 พร้อมให้ความมั่นใจว่า กองทัพ มีมาตรการดูแลผู้ที่จะเข้ามารับราชการทหารอย่างดีเยี่ยม - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565 พร้อมให้ความมั่นใจว่า กองทัพ มีมาตรการดูแลผู้ที่จะเข้ามารับราชการทหารอย่างดีเยี่ยม


พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหาร ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 เขตสาทร โดยมีพลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ พลตรี ฐกัด หลอดศิริ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ


สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565 ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 มีผู้เข้ารับการตรวจเลือกที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขต บางคอแหลม ทั้งสิ้น 336 คน

ในการนี้ พลตรี สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 11 ได้รายงานสถานการณ์การคัดเลือกทหาร และ นำตรวจ ตามจุดต่างๆ ของการตรวจเลือก พร้อมทั้ง มาตราการป้องกันโควิด-๑๙ ของหน่วยตรวจเลือก ที่ได้ดำเนินอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการที่กำหนด


ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความมั่นใจถึงมาตรการในการเข้าตรวจคัดเลือกทหารโดยกำชับให้คณะกรรมการตรวจเลือก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาตรวจคัดเลือกทหาร และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่กำหนดมาตรการตรวจเลือกให้เรียบร้อยทั้งในด้านสถานที่ /จำนวนทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก /และห้วงเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม และมีผู้ที่เข้ามารับราชการทหารกองเกิน ทางกองทัพ มีมาตรการดูแลอย่างดีเยี่ยม ทั้งมาตรการการฝึก /ระบบการจัดการที่ดี /การส่งเสริมสิทธิในด้านต่างๆ/การมีระเบียบวินัย รวมทั้งมีโอกาสในการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนนายสิบอีกด้วย


ทั้งนี้กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2565 (เว้นวันที่ 6 และ 13-15 เม.ย. 2565) โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ การบริหารจัดการที่กระชับรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งคณะกรรมการตรวจเลือกที่จะดำเนินการพร้อมกันใน 77 จังหวัด 928 หน่วยตรวจเลือก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น