วธ.เตรียมทำจดหมายเหตุงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ด้านสศร.รวมพลช่างภาพลั่นชัตเตอร์เก็บภาพประวัติศาสตร์ โลหะปราสาท วัดราชนัดดา และภูเขาทอง วัดสระเกศ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

วธ.เตรียมทำจดหมายเหตุงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ด้านสศร.รวมพลช่างภาพลั่นชัตเตอร์เก็บภาพประวัติศาสตร์ โลหะปราสาท วัดราชนัดดา และภูเขาทอง วัดสระเกศ


วธ.เตรียมทำจดหมายเหตุงาน“ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ด้านสศร.รวมพลช่างภาพลั่นชัตเตอร์เก็บภาพประวัติศาสตร์ โลหะปราสาท วัดราชนัดดา และภูเขาทอง วัดสระเกศ พร้อมโชว์ผลงานผ่านนิทรรศการออนไลน์ และนำเสนอเวทีกลางสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 24 เม.ย.นี้นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆ ด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปี และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และชุมชนจากทั่วประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า หน่วยงานต่างๆในสังกัดวธ. เครือข่ายทางวัฒนธรรม พร้อมใจกันร่วมจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโอกาสดังกล่าวทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม 240 ปี : สองขา สี่เส้นทาง ศูนย์กลางรัตนโกสินทร์ กิจกรรม photo walk ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9-10 เมษายนที่ผ่านมา เป็นการรวมสมาชิกนักถ่ายภาพร่วมค้นหาความหมาย ของรายละเอียดสถานที่ อาคาร ตลอดเส้นทาง ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตของผู้คน ผ่านภาพถ่าย 4 เส้นทาง ได้แก่ 1.เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณใกล้เคียง 2.ย่านเยาวราช ไชน่าทาวน์ 3.ย่านดาวน์ทาวน์ สยาม สีลม ราชประสงค์ 4.คลองผดุงกรุงเกษม โดยมีนายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา วิทยากรอิสระด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นผู้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเกร็ดน่ารู้เชิงประวัติศาสตร์แก่ช่างภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพตามสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า สำหรับผลงานภาพถ่ายจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะจัดทำเป็นนิทรรศการออนไลน์ และการเสวนา เรื่อง 240 ปี : สองขา สี่เส้นทาง ศูนย์กลางรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 24 เมษายน 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลา 14.00- 16.30 น หรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ทางเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งนี้ ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเสนอผ่านสไลด์โชว์ ในคืนวันที่ 24 เมษายน 2565 ณ เวทีกลางสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรมศิลปากร และโอกาสพิเศษนี้ วธ. ได้มอบหมายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมสังเกตการณ์และบันทึกเหตุการณ์ รวบรวม เอกสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”


ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นหนังสือจดหมายเหตุและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเพื่อเก็บเป็นหลักฐานเอกสารสำคัญของชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ตามวัน เวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น