พม. จับมือ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม"


เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 66 เวลา 10.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม” โดย นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน และนายวิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมมอบเงินรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ดำเนินโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างคุณค่าในตนเอง และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ในการสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการทำความดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีพิธีมอบรางวัลให้กับทีมผู้รับรางวัลที่ 1 - 3 รวม 6 ทีม ซึ่งเป็นทีมเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ที่เข้าร่วมประกวดฯ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และรุ่นอายุ 18 - 25 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในขณะที่ทีมผู้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ทั้งนี้ มูลนิธิพุทธภูมิธรรมให้การสนับสนุนเงินรางวัลและค่าที่พัก เป็นเงินทั้งสิ้น 102,400 บาท นอกจากนี้ ช่วงบ่ายวันนี้ จะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “เทคนิคการเล่าเรื่อง” ผ่านระบบออนไลน์ให้กับทีมผู้รับรางวัลชมเชยและเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กฯ รวม 122 คน โดยวิยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3ทั้งนี้ โครงการนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ภาคีเครือข่าย ได้เข้ามาร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของชาติให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก อีกทั้งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำความดีเพื่อสังคม และพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งต่อไป #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpmeไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad