ซีคอนรวมพลัง “ไม่เทรวม” เชิญผู้ว่าฯ กทม. มอบประกาศนียบัตรร้านค้าต้นแบบแยกขยะเศษอาหาร...B - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ซีคอนรวมพลัง “ไม่เทรวม” เชิญผู้ว่าฯ กทม. มอบประกาศนียบัตรร้านค้าต้นแบบแยกขยะเศษอาหาร...B


เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 66 เวลา 14.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการร้านค้าต้นแบบในการคัดแยกขยะเศษอาหาร ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขยะทั้งหมดในกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ทั้งการเก็บรวบรวม ขนส่ง และการกำจัด เป็นมูลค่ามหาศาล

กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายสร้างต้นแบบการแยกขยะ ให้มีการเก็บขยะแยกประเภท เพิ่มระบบการนำเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะที่ต้นทางและรองรับที่ปลายทาง รวมถึงส่งเสริมการติดตั้งเครื่องหมักปุ๋ยในพื้นที่ของชุมชน อาคารชุด สถานประกอบการ สถานศึกษา ตลาด ศาสนสถาน ตลอดจนหน่วยงานรัฐและเอกชน


“ในนามของกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านค้าต้นแบบทุกท่านที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นต้นแบบของการจัดการขยะ และร่วมขยายผลไปสู่ทุกภาคส่วน เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีและเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนต่อไป” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

ดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีคอนสแควร์ ได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตประเวศ ผลักดันโครงการ “ไม่เทรวม” ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อแก้ขยะล้นเมืองและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นมา รวมทั้งจัดการอบรมให้กับผู้ประกอบการ เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอโดยได้รับคำแนะนำจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์สรรพสินค้าฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 44 ร้านค้า คิดเป็น 85% ของผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งศูนย์สรรพสินค้าฯ

โดยผลการดำเนินการมีดังนี้ 1. สามารถคัดแยกขยะเศษอาหาร ในวันจันทร์ – ศุกร์ เฉลี่ยวันละ 960 ลิตร หรือ 8 ถังต่อวัน (ถังขนาด 120 ลิตร) และในวันเสาร์-อาทิตย์ เฉลี่ยวันละ 1,440 ลิตร หรือ 12 ถังต่อวัน (ถังขนาด 120 ลิตร) โดยทางศูนย์สรรพสินค้าฯ ได้ส่งต่อเศษอาหารที่ได้จากการคัดแยกให้กับเกษตรกรนำไปใช้เป็นอาหารปลา

2. สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล (ส่วนใหญ่เป็นกระดาษลัง) ได้เฉลี่ยวันละ 1,000 กิโลกรัม จากการแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะทั่วไปของศูนย์สรรพสินค้าฯ ลดลงได้ประมาณ 30% ต่อวันสำหรับวันนี้ ดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นายตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนายสุรชัย เจริญพงศ์ กรรมการผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจ และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายหลังพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ คณะผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ได้นำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเยี่ยมชมการคัดแยกขยะภายในศูนย์สรรพสินค้าฯ

#สิ่งแวดล้อมดี #ไม่เทรวม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น