ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2566


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ศึกษานิเทศก์ นางสุพิญญา นุ่มนาม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ในฐานะประธานกลุ่มภาคสงฆ์ 18 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคสงฆ์ ทั้ง 20 เขตพื้นที่การศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 การประชุมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อนำเสนอโครงงานฯ เข้ารับการวิพากษ์ จากพระวิทยากร พระวชิระ สุปภาโส จำนวน 20 โครงงาน เป็นโครงงานคุณธรรมฯ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 5 โครงงาน และโครงงานคุณธรรมฯ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 15 โครงงาน จากนั้น เวลา 09.00 น. ร่วมดำเนินการประชุมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad