ปลัด พม. ลงพื้นที่พร้อม One Home นราธิวาส กำชับฟื้นฟูเยียวยาทุกครอบครัวเปราะบางจากเหตุพลุระเบิดเพื่อกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขเร็วที่สุด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ปลัด พม. ลงพื้นที่พร้อม One Home นราธิวาส กำชับฟื้นฟูเยียวยาทุกครอบครัวเปราะบางจากเหตุพลุระเบิดเพื่อกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขเร็วที่สุด


เมื่อวันที่  26 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวง พม. โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพลุระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลง ซึ่งวันนี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เดินทางมาลงพื้นที่ตำบลมูโนะ เพื่อเยี่ยมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน 7 ครอบครัวเปราะบางที่มีสมาชิกทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ต้องย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กับญาติพี่น้อง เนื่องจากบ้านที่เคยพักอาศัยพังเสียหาย และอยู่ระหว่างการวางแผนสร้างชุมชนใหม่


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ กระทรวง พม. โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ได้ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยชั่วคราวเป็นเงินค่าเช่าบ้านตามจ่ายจริง จำนวน 85 ครัวเรือน ๆ ละ 3,000 บาท/เดือน และไม่เกิน 6 เดือน รวมไม่เกิน 18,000 บาท ซึ่งได้มอบเงินงวดแรก จำนวน 4 เดือน เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 66 เป็นเงิน 1,530,000 บาท อีกทั้งมีการมอบเงินสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 93 ราย เป็นเงิน 288,000 บาท ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 24 ราย เป็นเงิน 69,000 บาท เด็กในครอบครัวยากจน 36 ราย เป็นเงิน 117,000 บาท การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 5 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท และค่าจัดการศพตามประเพณี 1 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กและครอบครัว เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจในศูนย์พักพิง 9 ครัวเรือน 46 คน


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาอย่างเต็มที่ตามแผนการช่วยเหลือ 3 ระยะ ตั้งแต่ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว อีกทั้งบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้เป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุด #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad