พม. หนุนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนอาเซียน ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมฯ ครั้งที่ 30 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. หนุนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนอาเซียน ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมฯ ครั้งที่ 30


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 30 (30th Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community Council: 30th ASCC Council Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงผู้แทนจากประเทศติมอร์-เลสเต เลขาธิการอาเซียน ณ โรงแรม เดอะ แลงแฮม จาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซียนางสาวอังคณา กล่าวว่า การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 30 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารับรองเอกสารและแผนงานต่าง ๆ รวมถึงรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เพื่อรายงานต่อผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ทั้งนี้ ตนได้กล่าวเน้นย้ำถึงแนวทางการสร้างประชาคมอาเซียนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความก้าวหน้า และมีความเข้มแข็ง ผ่านการเสริมสร้างโครงสร้างด้านสุขภาพ การส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ชนบท การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปกป้องและการเสริมสร้างศักยภาพของแรงงาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับการพัฒนาที่เอื้อต่อคนพิการ พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทาง One Health เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) เพื่อเสริมสร้างความสามารถของภูมิภาคอาเซียนในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคระบาด อีกทั้งสนับสนุนข้อตกลงในการก่อตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน เพื่อการอำนวยความสะดวกในการร่วมมือและการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการผลกระทบต่อที่ดิน ไฟป่า และมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่เกี่ยวข้อง


นางสาวอังคณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณต่อประเทศอินโดนิเซียที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมอย่างมุ่งมั่นตลอดปี 2566 พร้อมทั้งแสดงความยินดีและต้อนรับ สปป. ลาว ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานและเจ้าภาพการประชุม ในปี 2567 โดย สปป. ลาว ได้แจ้งกำหนดจัดการประชุม ASCC Council Meeting ครั้งที่ 31 ในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ณ เมืองหลวงพระบาง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การต้อนรับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างอบอุ่นต่อไป #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น