ปลัด พม. นำทีม เร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา....D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ปลัด พม. นำทีม เร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา....D
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ ตนได้เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และขบวนองค์กรชุมชนตำบลดงน้อย ณ วัดน้ำฉ่า ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหน่วยงาน ทีม One Home พม. จังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่ จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่มีเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและความยากจน จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งมอบบ้านพอเพียง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกทั้ง ตนได้ร่วมประชุมกับทีม One Home พม. จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ในระดับจังหวัด ณ โรงเรียนวัดหินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย อีกทั้งได้พูดคุยทำความเข้าใจเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีการปรับหลักเกณฑ์ว่า ผู้สูงอายุรายเดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุรายใหม่ยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิม จนกว่าจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่จากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)

นอกจากนี้ ตนในฐานะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้แทนกระทรวง พม. และนายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมส่งมอบที่อยู่อาศัย โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2566 ณ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpmeไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น