พม. จับมือเครือข่าย ปั้นแกนนำเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พัฒนาสู่ยุวทูตคุณธรรมศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือเครือข่าย ปั้นแกนนำเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พัฒนาสู่ยุวทูตคุณธรรมศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2


เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแกนนำเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน จากทั่วประเทศ จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวนดา บินร่อหีม ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ กระทรวงการต่างประเทศ


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ในการทำความดี และเรียนรู้ถึงสถานการณ์โลก ความสัมพันธ์และนโยบายระหว่างประเทศ สำหรับการเป็นยุวทูตคุณธรรมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ นับโอกาสอันดีที่แกนนำเด็กและเยาวชนจะได้รับรู้และเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่า จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก 1) นายปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในการสนับสนุนส่งเสริม และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo - economics) 2) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ ความมั่นคงทางพลังงานกับภูมิรัฐศาสตร์ (energy security and geopolitics) 3) นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ บรรยายหัวข้อ นโยบายระหว่างประเทศในสถานการณ์การเมืองโลก (Geopolitics) (แกะในฝูงหมาป่า) และ 4) นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต บรรยายหัวข้อ พิธีการทางการทูตในการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า แกนนำเด็กและเยาวชนทุกท่านจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น