ปลัด พม. รับมอบเงินบริจาคกว่า 1.1 ล้านบาท ช่วยผู้สูงอายุเปราะบาง จากคณะอดีตปลัด กต. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

ปลัด พม. รับมอบเงินบริจาคกว่า 1.1 ล้านบาท ช่วยผู้สูงอายุเปราะบาง จากคณะอดีตปลัด กต.


เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66  เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,172,650 บาท จากคุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา (ภริยาหม่อมราชวงศ์ เทพกมล เทวกุล) นายอาสา สารสิน และนายวิทยา เวชชาชีวะ เพื่อมอบให้กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. สำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง และอยู่ในภาวะพึ่งพิงช่วยเหลือตัวเองได้น้อย โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ  รองปลัดกระทรวง พม. และนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วม ณ บ้านเลขที่ 122/7 ถนนศาลาแดง เขตบางรัก กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวง พม. ทำงานเพียงหน่วยงานเดียวย่อมไม่สามารถดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ในนามกระทรวง พม. มีความยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา (ภริยาหม่อมราชวงศ์ เทพกมล เทวกุล) นายอาสา สารสิน นายวิทยา เวชชาชีวะ และคณะ ที่ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1,172,650 บาท จากการรับบริจาคในวันเปิดตัวหนังสือชีวิต - งาน  หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล ชีวิต - งานอาสา สารสิน และชีวิต - งาน วิทยา เวชชาชีวะ เพื่อเผยแพร่ประวัติชีวิตและการทำงานของอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศทั้ง 3 ท่าน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยทุกท่านมีความตั้งใจบริจาคเงินจำนวนดังกล่าวให้กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. นำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง และอยู่ในภาวะพึ่งพิงช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad