อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดันเต็มสูบ งาน DIPROM Capital Market โอกาสทองผู้ประกอบการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดันเต็มสูบ งาน DIPROM Capital Market โอกาสทองผู้ประกอบการ


นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงาน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจ (DIPROM Capital Market) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ พร้อมด้วย ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผอ.กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ และดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผอ.กลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจและเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเชื่อมโยงพร้อมสร้างโอกาสในการเข้าถึงนักลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจที่เริ่มต้น (Startup) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้พบกับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการระดมทุนระดับประเทศ โดยงานในวันแรกจะเป็นเรื่องของการพัฒนายกระดับธุรกิจและภาพรวมเศรษฐกิจ โดย นายกระทรวง จารุศิระ นักลงทุน President & CEO SuperTrader Group นายปุณญวีร์ จันทรขจร นายปุณยวีร์ จันทรขจร วิทยากรด้านการลงทุนและเศรษฐกิจชื่อดัง CO-FOUNDER QUANTUM WEALTH MANAGEMENT ดร.มงคล ลีลาธรรม อดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ SMEs นายรัตนพล พิทยาวิริยะกุล Co-Founder AI Quant Tech Co., Ltd ในวันที่สองจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งทุน นำโดย ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Senior Managing Director ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank Private Banking Group) นายสิทธิชัย พิริยะวัฒน์ Deputy CEO Straits Asset Group Company Limited นายดีแลน แก้วตา ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน Investment Manager บริษัท อีซีจี เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด นายนฤศันส์ ธันวารชร, CEO (Acting) InnoSpace (Thailand) Company limited, ในวันที่สามจะเป็น IPO Roadmap เส้นทางสู่บริษัทจดทะเบียน

นำโดย นายเอกจักร บัวหภักดี (M.D.) บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน CEO บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล ที่ปรึกษา บริษัท พรีแพร์ ฟอร์ ไอพีโอ จำกัด อีกทั้งยังมี IPO Case Study เล่าประสบการณ์การเข้าตลาด MAI และ LiVEx ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ CEO บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ CEO บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังมีผู้จัดหลักสูตรร่วม นำโดย นายธนธาม อัฑฒ์ปภัคภูดิท CEO บริษัท พรีแพร์ ฟอร์ ไอพีโอ จำกัด ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ Angel Investor กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นายวุฒิ นนทฤทธ์ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว The Better นายอธิษฐ์พัชร นิพิษฐาภัทร CEO ชื่อดังเจ้าของแบรนด์ กาแฟท่าช้าง เข้าร่วมด้วย และในวันสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมจะนำเสนอ Pitching ต่อนักลงทุน


นายจิตรเทพ เนื่องจำนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท พรีแพร์ ฟอร์ ไอพีโอ จำกัด กล่าวว่า ผู้ประกอบการได้รับความรู้เตรียมความพร้อมระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการระดมทุนและแหล่งเงินทุนอื่นรวมถึงเส้นทางเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เชิญผู้บริหารกองทุนต่าง ๆ เป็น Angel Investor Venture Capital และกองทุน Private Equity Fund วิทยากรด้านการลงทุนและเศรษฐกิจชื่อดัง ที่ปรึกษาด้านการเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น ก่อนการตัดสินใจ ก้าวเข้าสู่การระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงยกระดับสถานะทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก เพื่อให้ผลักดัน GDP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad